Uppgradera till SMS Passcodes intelligenta multifaktorlösning och få 35% rabatt!

Säkerhetsuppgradering: Byt in dina kunders befintliga tvåfaktorsautentiseringssystem till SMS Passcode's adaptiva, intelligenta multifaktorlösning!

Cyberkriminella fortsätter att hitta nya sätt att ta sig runt etablerade försvarssystem. Är dina kunder tillräckligt skyddade? Kämpar deras användare fortfarande med inloggningsprocedurer som är krångliga och onödigt svåra?

Det är möjligt att ha högsta möjliga säkerhetsnivå utan att komplicera det för användarna - med SMS-Passcode från Entrust Datacard kan dina kunder bli av med hårdvarutoken, förbättra säkerheten, möjliggöra säker on boarding av mobila enheter samt aktivera self service för att användarna ska kunna återställa lösenord själva.

Infinigate och Entrust Datacard/SMS Passcode erbjuder nu 35% slutkundsrabatt på SMS Passcode MultiFactor Authentication-licenser när de uppgraderas från ett existerande äldre 2-faktor system.

Kontakta oss på Infinigate för att få prisuppgifter och mer information.

Kampanjen gäller till 31 maj 2019