Hallå där Jonas Wikner, säljchef hos Infinigate

Infinigate tecknade nyligen avtal med leverantörerna Rapid7 och Gigamon. Jonas Wikner, säljchef hos Infinigate, berättar mer om hur deras produkter kompletterar Infinigates portfölj...

- Ni har nyligen fått in leverantörerna Gigamon och Rapid7 - satsar ni nytt?

- Som IT-säkerhetsdistributör har vi alltid ögonen öppna för nya intressanta leverantörer som vi vet kan komplettera vårt övriga utbud. Det ingår i vårt dagliga jobb att utvärdera och överväga att ta in nya leverantörer. Så satsar - det gör vi definitivt! IT-säkerhet är alltid ett hett ämne som blir större och bredare för varje år. Infinigate i Sverige har växt mycket under de senaste åren. Bara förra budgetåret växte vi 30% omsättningsmässigt jämfört med året innan.

- Hur kompletterar de nya leverantörerna er produktportfölj?

- Gigamon är en intressant leverantör, deras produkter är viktiga då man testar företags nätverk (t.ex inför implementation av nya lösningar eller för att felsöka eller göra sårbarhetsanalyser). Man kan spegla nätverket och testa helt fritt utan att nätverkskapaciteten och produktiviteten påverkas. Det blir säkert och man behöver inte göra några konfigurationsändringar samtidigt som testaren har full insyn i all data. 

Rapid7 levererar data- och analysverktyg som ger företag insyn i hur sårbar deras IT-miljö är och om deras IT-säkerhet är korrekt optimerad. Deras produkter är viktiga i tider som dessa när hoten utvecklas och blir alltmer sofistikerade. Företag vill ha bättre koll och behöver veta var de är sårbara. Snart förväntas EU anta en ny dataskyddslag som dessutom gör att företagen måste ha bättre koll.

- En ny dataskyddslag? Utveckla!

- Inom EU diskuterar man nu det slutgiltiga lagförslaget för General Data Protection Regulation som kommer att ersätta de gamla direktiven kring dataskydd och samla/ena de dataskyddslagar som finns runt om i EUs medlemsländer. Lagförslaget är inte slutgiltigt ännu, men redan nu har vi en tydlig uppfattning om vilka förändringar lagförslaget kommer att medföra. Bland annat tvingas företag bygga in dataskydd i sina system och processer. De är skyldiga att skydda sina kunders integritet på ett helt nytt sätt. Detta kommer resultera i att organisationer måste se över sina säkerhetslösningar och analysera sina sårbarheter. Då blir lösningar som våra leverantörer kan erbjuda mycket intressanta. Inte minst Gigamons och Rapid7s lösningar!

Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se