Infinigate ökar fokus på RSA och är nu exklusiv distributör i Norden

RSA har i flera år haft en kanalstrategi som innebär två eller fler distributörer i de olika nordiska länderna. Nu satsar man helhjärtat på Infinigate.

RSA har i flera år haft en kanalstrategi som innebär två eller fler distributörer i de olika nordiska länderna. Som en del av RSAs nya kanalstrategi, stärker man samarbetet med de partners som bidrar med kunskap och kompetens och man konsoliderar distributionsledet.

I Norden har RSA och Infinigate enats om att tillsammans öka fokus på att vidareutveckla de nordiska återförsäljarna. 

I Sverige och Norge är Infinigate exklusiv distributör från och med 4 november 2016 och i Finland från 1 januari 2017. I Danmark har RSA fortsatt en modell med två distributörer.

"Vi är glada över att kunna öka fokus och stärka samarbetet med RSA på nordisk nivå. RSA är definitivt en av världens ledande aktörer inom IT-säkerhet. Nu vill jag välkomna alla RSA-återförsäljare att kontakta mig för en dialog om hur vi kan hjälpa till att skapa fler nöjda RSA-kunder ute på marknaden", säger Johan Noren affärsutvecklare och IT-säkerhetsexpert hos Infinigate.Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate verksamhet i 9 europeiska länder (Tyskland, Schweiz, Österrike, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Frankrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se