Fullt hus på event om Symantec + Blue Coat

Under temat "vad händer när 2 blir 1" slöt ett 50-tal återförsäljare upp på Ballbreaker den 23 februari. Där presenterade Symantec + Blue Coat hur deras gemensamma produktportfölj kommer att se ut då företagen slås ihop.

Under 2016 förvärvade Symantec Blue Coat. Redan 1 timme efter att man integrerat teknologierna kunde man dela och byta information mellan sina Global Intelligence Networks (som loggar över 10 biljoner säkerhetshändelser per år). Symantec är starka på klientsidan, Blue Coat på nätverksidan. Deras teknologier passar som hand i handsken för varandra.

1 april 2017 slår Symantec och Blue Coat samman sina system och kommer utöver produktportföljen att ha gemensam webbsida och gemensamt partnerprogram. Allt under namnet Symantec.Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate verksamhet i 10 europeiska länder (Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se