Infinigate etablerar kontor i Finland

Nu finns Infinigate, värdeadderande distributör av lösningar inom IT-säkerhet, i Finland. Den 18 januari öppnade dotterbolaget Infinigate Finland OY.


Sedan tidigare finns Infinigate representerat i 8 länder runt om i Europa med huvudsäte i Schweiz. I Norden finns Infinigate i Sverige, Norge och Danmark sedan tidigare.


Det finska dotterbolaget ligger i Espoo och kommer att arbeta efter samma strategi som resten av Infinigate-gruppen, med värdeadderande tjänster och lösningar som säljs – enbart – via återförsäljarkanalen.

Den primära anledningen att expandera i Finland är de många förfrågningar från leverantörer som letade efter en högt kvalificerad och värdeadderande distributör. Som ett resultat av detta kommer Finland att starta upp med en imponerande portfölj. Leverantörer som RSA, SonicWALL, Ipswitch, SecurEnvoy, Radware, CarbonBlack, Cylance, GFI och Rapid7 finns med från starten. 
Över tid kommer fler leverantörer att adderas till Infinigate Finland OYs utbud.

Thomas Hagelid, Regional Manager Nordics hos Infinigate"Infinigate är framgångsrika i Norden och har en marknadsledande position inom IT-säkerhet i regionen. Vi är stolta över att nu kunna arbeta på ännu bredare basis, inklusive Island och Baltikum" 

"Att öppna dotterbolag i Finland passar fint i Infinigate-gruppens planer kring expansion. Under en längre period har vi analyserat den finska IT-säkerhetsmarknaden ur ett distributörsperspektiv och vår slutsats är att det fanns ett behov av en värdeadderande distributör som Infinigate med fokus på IT-säkerhet”, säger David Martinez, grundare och VD inom Infinigate Group.

Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se