Inte bara "the good guys" använder molntjänster

"Att köpa ransomware som tjänst är som att köpa IT på kran. Det öppnar dessvärre upp lite för vem som helst att begå IT-brott. Det behövs inga speciella tekniska kunskaper"

Nu ännu enklare att begå IT-brott! David Molin, IT-säkerhetsexpert hos Infinigate utvecklar sitt resonemang;

- Ransomware har snabbt blivit ett av de skadligaste näthoten som organisationer möter. IT-kriminalitet har blivit en miljardindustri! Var 14:e sekund sker en ransomware-attack. Att antalet utpressningsvirus ökar drivs på av att ransomware nu finns att köpa som färdiga paketlösningar. D.v.s. som molntjänst. Detta gör att även människor med begränsade tekniska förkunskaper och få tekniska resurser kan ge sig in i IT-kriminalitet!

I säkerhetsleverantören SOPHOS rapport “Color by Numbers: Inside a Dharma Ransomware-as-a-Service (RaaS) Attack” beskrivs hur cyberkriminella använder tjänsten för att tjäna pengar på ransomware. Måltavlan för attackerna är ofta små och medelstora företag – och vägen in sårbara RDP-verktyg (Remote Desktop Protocol).

Tips för att stoppa ransomware

Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se