Kompetensutveckling på årets önskelista

IT-säkerhetsfrågorna blir fler och mer komplexa. Behovet av skickliga rådgivare blir bara större. Det gäller såväl företag, myndigheter OCH oss som arbetar fokuserat med IT-säkerhet.

Riksrevisionens granskning av bland annat IT-bedrägerier och attacker mot infrastruktur visar att IT-relaterad brottslighet ökar. Det blir i allt större utsträckning ett problem för såväl myndigheter som företag. 

Även anmälningarna av IT-brott ökar kraftigt men polis och åklagares förmåga att utreda brotten brister. Under 2014 kunde endast 7% av de IT-relaterade brotten klaras upp. Många utredningar skrivs av innan de hunnit utredas. Nu rekommenderar Riksrevisionen att åklagare och polis behöver vidareutbildning för att hantera IT-relaterad brottslighet. Detta står att läsa i SVTs nyhetsflöde.

Samtidigt inför Regeringen rapporteringsskyldighet för IT-säkerhetsincidenter. From april måste myndigheter rapportera hackarattacker och andra incidenter. ”Vi har inte haft tillräckligt bra överblick”, säger inrikesminister Anders Ygeman efter DNs avslöjanden förra året, om omfattande sårbarhet i samhällsviktiga funktioner.

Vi som arbetar med IT-säkerhet kommer att ha att göra även nästa år. Men även vi måste säkerställa att vi håller oss ajour med hotens evolution. Vi måste säkerställa att vi har rätt kompetens och arbetar med rätt produktportfölj så att vi kan bli de rådgivare som företag och myndigheter behöver i IT-säkerhetsfrågorna.

Glöm inte att lägga till kompetensutveckling på årets önskelista!

Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se