Ta snacket om IT-säkerhet!

En bit in i pandemin kan vi se att de cyberkriminella inte har tagit paus. Nya möjligheter har öppnats att utnyttja sårbarheter i och med att många arbetar från distans. I en tid när samhället är försvagat rustar cyberkriminella upp för att utföra mer sofistikerade attacker, tjäna mer pengar och orsaka större skada. Ledningsgrupper runt om i landet bör se till att behålla IT-säkerhet på agendan även i tider när det är utmanande att planera långsiktigt.
FBI har sett en fyrfaldig ökning av IT-attacker
 jämfört med månaden innan pandemin bröt ut. Man har tex gått ut och varnat för att använda Zoom eller liknande videotjänster när man delar känslig information. Rekommendationen är att bjuda in användare med krav på lösenord så att obehöriga inte ska ta sig in på mötet.

Mediaföretaget Forbes förutspår att den största cyberattacken genom tiderna kommer att ske inom 6 månader till följd av alla snabba omställningar som företag och organisationer blivit tvungna att göra på grund av Corona.


Förra veckan stod att läsa att en av Uppsalas störta privata arbetsgivare, läkemedelsföretaget Fresenius Kabi, blivit utsatt för ett virus som gjorde verksamheten på vissa håll stod still. Hela koncernen med verksamhet i över 100 länder och över 300 000 medarbetare påverkades.

I Storbritannien meddelade företaget Elexon, som är en viktig del i elleveransen i landet, att de utsatts för en cyberattack. Den här gången släcktes inga lampor på grund av attacken, däremot kan de anställda fortfarande inte komma åt sin mail. Men de cyberkriminella är hänsynslösa: Flera företag knutna till NHS (National Health Services) med viktiga uppdrag att utvidga akutvården för Coronasjuka har blivit drabbade av attacker. Något som, självklart, försenar deras arbete vilket kan få dödliga följder.

Läkemedelsföretaget och elföretaget är i gott sällskap
.  Lägligt nog släppte säkerhetstillverkaren Sophos förra veckan en rapport där man globalt undersökt cyberkriminalitet och ransomware. Rapporten visar att 51% av de tillfrågade företagen hade blivit utsatta för ransomware attack. I 73% av dessa fall lyckades de cyberkriminella kryptera information. D.v.s. göra data oåtkomlig för organisationen vilket i sin tur betyder att verksamheten blir förhindrad.

IT-säkerhetsbranschen får ingen anledning att ligga på latsidan! Ta snacket om IT-säkerhet. Ämnet borde vara på varje ledningsgrupps agenda i synnerhet när världen är extra sårbar.

Stay safe!

Peter Strand, VD hos Infinigate Sverige AB
0708-651038

Om INFINIGATE

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning.

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta:

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@remove-this.infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@remove-this.infinigate.se