Hur utvärdera Next Generation AV | NGAV?

Det finns många lösningar inom det som vi kallar NGAV, men det är inte alltid lätt att utvärdera olika NGAV-lösningar. 

  • Vad bör man söka efter i en lösning?
  • Vilka funktioner bör den ha?
  • Hur kan den integreras i vår IT-milö?

Utbildningsföretaget SANS har tagit fram en guide över hur man bör göra för att utvärdera NGAV. Dessutom ger Carbon Black 10 tips som kan vara nyttiga att följa när man ska genomföra en utvärdering.

Läs mer eller kontakta Infinigate för mer information.