Clavister CyberSecurity Score

Clavister CyberSecurity Score hjälper till att kontrollera hälsan på ditt företags IT-infrastruktur och föreslår åtgärder och prioriteringar. Detta gör att IT-avdelningen får bättre underlag för att fatta beslut och för att sätta rätt budget så att pengarna används där de mest behövs. Utöver detta för du bättre kontroll på företagets IT-status.

Clavister CyberSecurity Score är en molntjänst som är inkluderad i alla Clavisters produkters CSS (Clavister Security Subscriptions). Tjänsten kan enkelt användas oavsett din verksamhets storlek eller geografiska spridning.

Vill du veta mer?

Läs här eller kontakta Infinigate

OM INFINIGATE

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd.

Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. 

Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet!

Kontakta InfinigateEvents

Currently there are no trainings available