24 SEPTEMBER 2020

Större fokus på hyperrealistisk cyberutbildning när Cyberbit utökar samarbetet med Infinigate

Cyber Range är den största plattformen för cybersäkerhetsutbildning. Den ger säkerhetsteam möjlighet att, i en simulerad IT-miljö, öva på att stoppa fullskaliga cyberattacker och lösa säkerhetsincidenter. Företaget bakom Cyber Range är Cyberbit som är kända för sin state of the art technology som ursprungligen användes för högriskverksamheter som myndigheter och militära organisationer. Sedan en tid tillbaka samarbetar Cyberbit med IT-säkerhetsdistributören Infinigate för att nå ut till den europeiska marknaden.

Med Cyber Range sker övningarna i en virtuell miljö som i princip är en kopia av verkligheten. Detta ger företag möjlighet att utbilda sin personal och vara bättre förberedda inför cyberattacker.

Detta är hetare än någonsin, säger Johan Norén affärsansvarig hos Infinigate. Antalet IT-attacker ökar lavinartat. Bara sedan Coronapandemin tog sin början rapporteras om en 75% ökning av cyberbrott. Såväl Myndigheten för samhällsberedskap, SÄPO som FBI höjer varningsflagg för att risken att drabbas har ökat markant.

Att utbilda och utvärdera personalens kunskaper är en av de rekommenderade topp tio prioriteringar kring IT-säkerhet som analysföretaget Gartner nyligen listat.

Man skulle aldrig skicka upp en pilot i en ny flygplanstyp utan att låta piloten öva i en simulator, men inom IT-säkerhet förväntas vi kunna lösa uppgifter omgående utan möjlighet att öva, säger Johan NorénDet är självklart att vi ska låta personalen öva i en trygg miljö så att vi blir bättre på att stoppa IT-hot.

Cyber Range är anpassat efter ramverk som NICE (National Initiative for Cyber Education) och den är integrerad med kunskapsdatabasen MITRE ATT&CK.

Infinigate erbjuder nu möjligheten för sina återförsäljare att genomföra cybersäkerhetsutbildningar med Cyberbit Cyber Range för sina slutkunder.

Cyberbit säljer sina lösningar via återförsäljare. Infinigate är distributör och första kontakt för Cyberbit i norra Europa.

KONTAKTA INFINIGATE för mer information