GDPR is live. Now what?

Efter 2 års förberedelser har EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trätt i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innebär bland annat att dataskydd måste vara inbyggt i organisationers affärsprocesser i alla system, nätverk och applikationer och erbjudas per automatik.

Personlig data får enbart behållas så länge som anses nödvändigt. Därefter måste informationen förstöras på ett säkert sätt eller anonymiseras.

Användare har möjlighet att be att deras personliga data skall raderas. De har också rätt att be att en kopia av deras personliga data skickas till en tredje part.

För att efterleva GDPR har företag tvingats se över sin information och sin policy för hur personlig data hanteras. Men riktlinjerna kring GDPR har varit vaga och svåra att tolka och därför är det fortfarande många företag som är osäkra på om de gjort tillräckligt för att efterleva GDPR.

GFI tipsar mer om vad du skall tänka på, vad GDPR innebär och vilka lösningar som kan underlätta processen.

Now what? Har du fler frågor? Läs vidare eller KONTAKTA INFINIGATE