Nya tider...

Inte lika många attacker. Men de attacker som skett har haft större spridning och skapat mer skada för fler företag och personer. Så ser starten ut för 2020 när det avser cyberattacker. 

Men just nu är det ett annat sorts virus som är på allas läppar. Corona-viruset skapar oro för hälsa och världsekonomi. Allt ställs på ända. Nya besked och beslut varje dag. Företag ändrar mötesrutiner. Stora konferenser ställs in. Lanseringar skjuts upp. Många föredrar (eller blir ombedda) att arbeta hemifrån.

I takt med att vi i Sverige får allt fler konstaterade fall av Covid-19 har Infinigate sett en ökning av frågor kring IT-säkerhetstjänster. Företag och organisationer vill försäkra sig om att deras anställda kan logga in säkert och vill utöka VPN-licenserna så att medarbetarna kan arbeta hemma. De vill säkerställa att de kan fortsätta vara produktiva i största möjliga mån samtidigt som de slipper riskera smitta.

Cyberskurkarna slås dessvärre inte ut av Covid-19. De är snabba att utnyttja sårbarheter och sårbara är vi just nu. Antalet cyberattacker kommer alltså inte minska p g a Corona. Därför är det viktigt att Infinigate fortsätter att arbeta och göra det vi är bra på: att hjälpa återförsäljare nå ut med frågor och lösningar kring IT-säkerhet.

Nya tider kan komma att kräva nya metoder. Under den närmaste tiden kanske vi inte kan ses IRL (In Real Life) lika ofta. Däremot har Infinigate en lång och upparbetad metodik för att hjälpa till remote med live demonstrationer, pre-sales möten och installation på distans. Vi kan också vara behjälpliga med förinstallation av konfiguration i t.ex. brandväggar för direkt leverans till kund efter det. Vårt servicemotto är som alltid: lite MER, lite BÄTTRE, lite SNABBARE.   

Så tveka inte att kontakta Infingate. Vi växlar inte ner. Vi växlar upp!

Stay tuned för mer nytt från Infinigate.

Med vänliga hälsningar
Peter Strand, VD, Infinigate Sverige AB

peter.strand@remove-this.infinigate.se

0708-651038

Uppdatering 16 mars

Vi älskar att ses, men liksom alla andra följer vi tätt informationen från Folhälsomyndighetern.

Infinigate har tagit beslut att minimera fysiska möten och har därför instruerat samtliga medarbetare att hålla möten över telefon eller videokonferens under de närmaste 14 dagarna.

De flesta medarbetarna kommer att arbeta hemifrån.

För att vi ser ett ökat tryck på tjänster som VPN och flerfaktorautentisering, då många företag vidtar åtgärder för att deras anställda ska kunna arbeta hemifrån, kommer vi - liksom alltid - att göra vårt yttersta för att svara snabbt och ge service utöver det förväntade även efter kontorstid.

Tveka inte att kontakta oss!

sakerhet@remove-this.infinigate.se
018-655585

Du hittar våra kontaktuppgifter här

PS. UPPDATERING: Infinigate fortsätter att vara försiktig med att ses tills dess Folkhälsomyndigheten rekommenderar något annat. Under tiden: Tips om hur vi kan hjälpa till remote  DS