Överbelastningsattacker orsakar allt större skada

Summering av DDoS-attacker 2020 - so far

DDoS står för Distributed Denial of Services och är attacker - eller snarare överbelastningsattacker - som genomförs av många samverkande datorer som tillsammans angriper ett nätverk så angreppet blir både starkare och svårare att spåra.

Det resulterar i att den organisation som blir attackerad blir överbelastad med internettrafik så att servrarna slås ur funktion.

Överbelastningsattacker som lyckas med sitt mål orsakar inte bara massiv skada ekonomiskt utan även stor skada rent ryktesmässigt. Inte sällan skapar resultaten av DDoS-attacker tidningsrubriker.

De första sex månaderna av 2020 underströk det faktum att konsekvenserna av DDoS-attacker sträcker sig bortom de företag som är utsatta för attacken. Till exempel  skadar de samhället genom att banktjänster går ner "on-line banking" blir "off-line banking", flera sjukhus viktiga IT-system har drabbats vilket i förlängningen innebär fara för liv.

Här är några av attackerna som generade rubriker under våren: