MobileIron utsedd ledare av Gartner

Fina betyg i Gartners analys av verktyg för UEM (Unified Endpoint Management)

MobileIron är sedd som en väl etablerad aktör inom managering av mobila enheter med modern funktionalitet som fungerar på flera olika plattformar.


Kunder använder MobileIrons UEM-lösningar för att:

  • Säkra och managera mobila enheter (iOS, Android) och icke mobila enheter (MacBooks, Windows laptops, desktops).
  • Lösa central managering av säkerhet för både managerade och omanagerade enheter (BYOD).

Gartner finner i sin rapport att kundnöjdheten med MobileIron är stor, även vid användning i komplexa miljöer. Och trots att MobileIron är en nischad aktör (inom UEM) är de innovativa och jobbar aktivt för att hitta lösningar för att ständigt appellera nya kundgrupper.

Vidare poängterar Gartner att integrationen av säkerhets- och autentiseringsfunktionalitet för omanagerade enheter ger kunder möjlighet att konsolidera övrig säkerhetsinfrastruktur.

Läs mer