MobileIron Partner Roadshow i Stockholm

24 oktober i Stockholm, start kl. 9.00

Välkommen till en dag med där både säljare och tekniker får möjlighet att bättra på kunskaperna kring MobileIron. Ta del av MobieIrons planer i eran där "zero trust" gäller.

Det blir ett säljspår kl 9.00-13.00 och ett tekniskt spår kl. 9.00-16.45.

Anmälan

Säljspåret - agenda

09:00  MobileIron Overview

 • New Company Vision and Strategy
 • Targeting the Security Personas
 • Use Cases
 • Leveraging the MobileIron Ecosystem

09:30  Rise of Mobile Threat

 • UEM
 • MobileIron Threat Defense

10:30  Kill the Password

 • Zero Sign-On

11:00  Coffee Break

11:20  Secure O365 & Cloud Apps

 • ZSO Multi-Cloud

12:00  Secure Any Device, Any App, Anywhere

 • MacOS
 • Android
 • MAM
 • Task Worker

12:50  Summary and Wrap Up

13:00  Networking Lunch

Teknikspåret - agenda

09:00  MobileIron Overview

 • New Company Vision and Strategy
 • Targeting the Security Personas
 • Use Cases
 • Leveraging the MobileIron Ecosystem

09:30  Rise of Mobile Threats

 • UEM
 • MobileIron Threat Defense

11:00  Coffee Break

11:20  Secure Any Device, Any App, Anywhere

 • MacOS
 • Android
 • MAM
 • Task Worker

13:00  Networking Lunch

14:00  Kill the Password

 • ZSO

15:15  Coffee Break 

15:30  Secure O365 & Cloud Apps

 • ZSO Multi-Cloud

16:45  Summary and Wrap Up