Bitcoin under attack påverkar marknaden

Bitcoins och andra kryptovalutor är precis lika känsliga som resten av aktiemarknaden. Nyliga cyberattacker mot Bitcoin tycks påverka aktiemarknaden och korrelera med valutasvängningar i övrigt. 

Read this Radware advisory to understand:

  • When these exchanges started to be targeted
  • The types of attack vectors being used to attack these marketplaces
  • The impact this could have as bitcoin’s acceptance around the world increases