Private & Hybrid Cloud Solutions

Öka affärsmöjligheterna och förbättra effektiviteten

Organisationer använder sig av molntjänster och molnlösningar för att förbättra effektiviteten och utöka affärsmöjligheterna genom att få dynamiska kostnader som är lätta att anpassa efter den situation som organisationen befinner sig i. Virtualiserade data center skapar privata moln för att bäst kunna erbjuda bästa möjliga användning av företagens resurser. Användning av externa molntjänster ökar kapaciteten och rationaliserar behovet av applikationsutveckling utanför företagets IT-infrastruktur. Radware molnanpassade "Application Delivery Controller" (ADC) minskar kostnaderna för att underhålla det privata molnets virtualiserade infrastruktur och försäkrar att slutanvändare alltid fården bästa QoE. Radwares cloud load balancer garanterar åtkomst för både lokala och remota applikationer och tjänster som är affärskritiska.

Läs mer