Rapid7 har blivit utsedd som ledare i Forresters Wave rapport inom Vulnerability Risk Management 2018!

Marknaden för Vulnerability Risk Management ökar och Rapid7s lösning InsightVM går in som ledare i Forresters Waves rapport inom Vulnerability Risk Management (VRM) 2018. Experter som jobbar inom risk och sårbarhetshantering förlitar sig mer och mer på VRM-leverantörer som en strategisk partner för att ta beslut.

Forresters rapport visar att 58% av företag med minst 1000 anställda under senaste året har blivit utsatta för säkerhetsbrott, 41% av dessa berodde på sårbarheter i mjukvaran.

Rapid7 ligger steget före!

Experter kräver mer av sin VRM-lösning än att identifiera sårbara system.
Traditionellt har Vulnerability Risk Management identifierat sårbara system. Men för att hjälpa företag att förstå och ta ställning till sin säkerhet och de åtgärder som behövs, krävs det mer än så.

Forrester har identifierat ytterligare *fyra områden som är kritiska för en mogen riskhantering kring sårbarhet.

Rapid7s InsightVM-lösning gör mer än en traditionell Vulnerability Risk Management-lösning! 

Rapid7 har redan de komponenter som Forrester identifierar som viktiga för framtiden. Den inbyggda artificiella intelligensen i InsightVM skapar en överblick som om inte bara bryter ut riskexponeringen utan även ger en prioriterad lista över vilka sårbarheter, i både applikationer och operativsystem, som borde patchas så att företaget kan mitigera de största hoten först.

Rapid7 använder samma agent för detection och response (EDR) och Vulnerability Risk Management för att förenkla hantering, managering och framförallt så samlar den all data på ett och samma ställe.

Ladda ner och ta del av rapporten här

Vill du veta mer om Rapid7s lösning inom VRM, kontakt oss på Infinigate så hjälper vi dig!

Rapid7 är redan i framtiden...

*Forrester identifierar fyra områden som är viktiga för att kunna erbjuda en heltäckande VRM-lösning. Dessa områden är:

  • Asset Management is the foundation of a mature VRM capability
  • Patch prioritization must extend beyond vulnerability scores
  • Threat intelligence provides an additional pathway for strategic patching
  • Reporting capabilities facilitate your ability to identify procedural vulnerabilities

I sin rapport skriver Forrester: "Rapid7 has already implemented what VRM will look like in the future".

Läs mer om dessa områden här