Mät affärsrisk snarare än teknikrisk!

RSA Archer hjälper företag kartlägga den affärsrisk de löper till följd av den ständigt ökande cyberkriminaliteten.

Under de senaste åren har cyberriskerna blivit en högt prioriterad fråga för många företagsledningar. 

Cyberrisk är en viktig faktor att beakta då det avser företagets kvalitet och efterlevnad av interna processer, rutiner och systemunderhåll. 

En utmaning när det gäller cyberriskbedömningar är att risken granskas enligt gamla parametrar som ”high, medium och low” och som inte kan tolkas av företagens affärsägare. 

Budskapet blir svårt att översätta till marknadsekonomiska termer. 

Rekommendationen av åtgärder blir otydlig och företagen får inte ut värdet av sin investering.

Ta reda på hur cyberriskbedömningar gör att företag kan fatta bättre beslut när det gäller åtgärder och säkerhetsinvesteringar. Samtidigt som företaget uppfyller sina compliance krav.

Läs mer eller kontakta Infinigates Johan Norén