Är du jägare eller jagad? Ligg steget före med RSA NetWitness for Endpoints

RSA NetWitness for Enpoints är ett avancerat klientskydd som avslöjar hot och belyser misstänksamma aktiviteter i företagets IT-infrastruktur. Företaget får realtidsinformation om potentiella hot som antivirusskyddet missar. Detta gör att företagets säkerhetsteam kan stoppa avancerade hot snabbare. 

RSA NetWitness for Endpoints kan identifiera hot genom att analysera beteendet.

Känner din kund igen sig?

  • Saknar din kund verktyg för att upptäcka avancerade hot inom företaget?
  • Upplever din kund att utredningar av incidenter sällan genomförs och när de genomförs är besvärliga och ofullständiga?
  • Har din kund svårt att avgöra omfattningen av en attack samt vidta åtgärder tillräckligt snabbt?
  • Saknas översikt för att skalskydda klienter i de fall en attack redan hänt?

Frågor du som återförsäljare borde ställa till din kund

  • Har ditt företag data som behöver skyddas?
  • Hur skyddar ni er idag mot avancerade attacker? Vilken typ av säkerhetslösningar har ni för era klienter?
  • Gör ni någon analys idag av de hot och attacker ni utsätts för?
  • Har ditt företag varit utsatt för ett avancerat hot eller är du oroad över att detta ska ske?
  • Vad har ni möjligheter att förhindra att skadlig kod exekveras på era klienter?

Kontakta Infinigate för mer information, gratis testversion eller för att få sällskap ut till kunden!