SonicWALL Capture fångar upp avancerade hot

För att bli bättre på att upptäcka ännu okända (och avancerade) hot mot företagens IT-infrastruktur implementeras nya teknologier som t.ex. virtuell sandboxing som analyserar beteendet på misstänkta filer innan de hamnar i den "skarpa" miljön.

Sandboxing är resursintensivt och kräver mer prestanda än de flesta brandväggar mäktar med.

I juni 2016 lanserade SonicWALL ett komplement till sina brandväggar (från modell TZ300 och uppåt).

SonicWALL Capture Advanced Threat Protection (ATP) Service är en ny molnbaserad tjänst som kompletterar SonicWALL next-generation brandväggar. 

Brandväggen upptäcker och blockerar kända hot. Misstänkta filer skickas till SonicWALL Capture cloud service för analys.

Lär mer om SonicWALL Capture

On demand webinar om SonicWALL Capture