Sårbarhet i VxWorks gör att SonicWall brandväggar bör uppdateras

Säkerhetsexperter har hittat 11 allvarliga sårbarheter i programmeringsverktyget Wind River VxWorks som används till SonicWalls operativsystem SonicOS. Sårbarheterna ligger i TCP/IP stack, vilket anses vara extra allvarligt. Även om det inte finns några indikationer på att sårbarheterna har utnyttjats rekommenderar SonicWall att man uppdaterar till den senaste patchen som löser problemet. Patchen tillhandahålls till samtliga SonicWalls kunder utan kostnad.

Har du SonicWall-kunder?

SonicWall har informerat sina kunder, men kunderna skulle säkert se det som en god service att bli kontaktad även av sin återförsäljare.

Vad ska SonicWall-kunder göra?

Kunder med SonicWall brandväggar skall ladda ner den senaste patchen.

Läs här för mer information om vilka brandväggar som påverkas och hur man skall gå tillväga för att vara korrekt uppdaterad.

Kontakta Infinigate för mer information