Sophos Partner Program

Psst: Sophos har nytt partnerprogram från 20 juli 2020

Sophos lanserar ett nytt partnerprogram den 20 juli 2020 som ger dig som partner den bästa möjligheten att sälja säkerhet till dina kunder. Sophos nya partnerprogram bygger på tre grunder:

  • Optimerad lönsamhet
  • Pålitligt partnerskap
  • Utmärkande säkerhet

Tillsammans ger det dig som Sophos partner möjlighet att utveckla dina affärer genom utbildning, pålitlig support, utvecklad teknologi och självklart bra marginaler! Sophos partnerportal innehåller även verktyg för att marknadsföra ert företag och Sophos lösningar. 

Sophos nya partnerprogram är uppdelat i fyra olika status nivåer i Europa. 

  1. Sophos Authorized Partner - Ingångsnivå för partnerprogrammet, inga intäkter eller certifieringskrav.
  2. Sophos Silver Partner - Sälj och marknadsför Sophos produkter som en del av er egen säkerhetsportfölj. Minimal investering.
  3. Sophos Gold Partner - Visa starkt engagemang för att främja Sophos för att uppnå intäktsmål och få certifiering.
  4. Sophos Platinum Partner - Möt eller överträffa höga inkomstintäkter och investera starkt i kompetensutveckling och ackreditering.

Logga in och lär mer  om Sophos partner program i Sophos training portal.   

I denna guide kan du även läsa mer om vilka fördelar Sophos partnerprogram ger dig.  

Registrera din affär - få bättre marginal - nu ännu viktigare!

Säkra din affär genom deal registration

När du har en ny affär på gång ska du snabbt registrera din Sophos-affär.

Detta gäller nya licenser och hårdvaror i specificerade kategorier. 

Genom att göra deal registrering får du större chans att vinna affären. Endast en partner (den som först registrerar affären) får den bättre marginalen och kan således erbjuda kunden bättre priser.

Detta är en del av Sophos nya partnerprogram som träder i kraft 20 juli. 

Här hittar du mer information om Sophos deal registration

Kontakta Infinigate för mer information