Hybrid Cloud Security

Trend Micros säkerhetslösningar för Hybrid Cloud  Security miljöer innehåller en mängd funktioner för att skydda ditt datacenter per automatik. 

Många stora organisationer lägger idag ner mycket resurser och tid på att patcha för att det inte ska uppstå säkerhetshål. Det kan vara en stor utmaning att hinna med och risken finns att alla hål inte är täppta. 

Deep Security skyddar program och data som inte blivit patchade i tid och hjälper ditt företag att förenkla säkerhetsarbete samtidigt som du upprätthåller regelefterlevnad. Hybrid Cloud Security har låg påverkan på din server och innehåller:

 

  • Anti Malware
  • Intrusion prevention
  • Host firewall
  • Integrity Monitoring
  • Log Inspection
  • Application Scanning 
  • Data protection

Hybrid Cloud Security  skyddar molnmiljöer så som AWS, Azure.

Trend Micro webinar 14/11 kl 10.00

Managing the patch gap with Deep Security

Sårbarheter kan påverka såväl organisationers finansiella resultat som rykte. Delta på live webinar få mer insyn i hur ni får högre nivå på säkerheten samtidigt som ni får mer tid över till annat.

Anmäl dig till webinar