Trend Micro Phish Insight

Är anställda den svagaste länken i ditt företags säkerhetsstrategi?

Med Trend Micro Phish Insight kan du skapa ofarliga "fake" phishingmail i syfte att testa användares beteende så att man kan lära mer om var utbildningsinsatser behöver sättas in.

IT-säkerhetsverktyg till trots, det finns alltid en risk som inte helt går att elimineras: den mänskliga faktorn.
Därför är det viktigt att regelbundet informera och utbilda företagets datoranvändare hur man ska tänka kring okända länkar och filer.

Trend Micro Phish Insight ger företag möjlighet att se var det finns kunskapsbrister gällande IT-säkerhet så att rätt utbildningsinsatser kan planeras. Verktyget kan användas utan kostnad.

Läs mer

Webinar 10/9 - Phish Insight - Help prepare your employees for real phishing attacks

Mer information

WHITE PAPER

Få de bästa tipsen hur man kan skydda sig mot phishing och ransomware i the Osterman Resarch Report
Läs mer

YOUTUBE

Se video - Phish Insight Introduction

Se video - Phish Insight - Free phishing simulation service

TESTA

Testa Phish Insight utan kostnad