360 Data Management med Veritas

  • Förr eller senare kommer vi att bli drabbade av ett litet eller stort datorhaveri. Har ni en återställningsplan?
  • Har ni en plan för hur ni skall lagra era ständigt ökande datamängder?
  • Drift i on premise eller i molnet? Grubblerier kring hur du behåller insyn för ditt företags data och hur den kan manageras?
  • Är det viktigt att kunna vara flexibel kring vilken datalagringslösning ditt företag väljer?

Med Veritas plattform kan du enkelt hantera och managera din information. Utöver att du har full insikt i informationen vinner du även flexibilitet genom att du kan flytta din information till den plattform du väljer tex Azure, AWS, etc. Du slipper risken att bli fastlåst i en lagringslösning.

Kontakta Infinigate för mer information!

Säljradar - fråga dina kunder...

Det finns massor med affärsmöjligheter kring Veritas. Plocka upp köpsignalerna!

  • Innebär lagring av data en stor kostnad för ditt företag?
  • Är det tidskrävande att skilja data som är affärskritisk från data som är oviktig för ditt företag?
  • Skulle ni ha nytta av att få mer struktur och större kontroll på ditt företags data?
  • Vill du vara säker på att er IT-infrastruktur tillför så stort värde som möjligt?
  • Vad gillar du bäst: administration eller automatisering?

Infinigate hälper dig ta fram och presentera en lösning.