Allmänna villkor för dig som är kund

För dig som är kund till Infinigate Sverige AB gäller våra allmänna villkor, såvida inte annat avtalats.

Våra allmänna vilkor finns att läsa här

Miljöpolicy

Sedan augusti 2005 gäller en ny lag om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209, 210), det s k WEEE-direktivet. 

Företag som importerar produkter och säljer dessa på den svenska marknaden omfattas av lagen. Detsamma gäller tillverkande företag i Sverige, som säljer sina produkter på den svenska marknaden. 

Detta innebär att en miljöavgift ska tas ut för omhändertagande och skrotning på dessa produkter.

Läs Infinigates miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Målet med Infinigates kvalitetsarbete är nöjda kunder, samarbetspartners och medarbetare. Fokus, kompetens och service utöver det vanliga är ledord för oss som arbetar på Infinigate.

Dessa ledord genomsyrar vår affärsidé och hur vi bemöter våra kunder och samarbetspartners.

Läs Infinigates kvalitetspolicy

Om cookies

Infinigates webbplats använder cookies av tekniska skäl för att ta fram statistik i syfte att förbättra webbplatsen. Infinigate sparar ingen personlig information via cookies och information om besökaren kan inte spåras.

Läs mer om hur Infinigate hanterar cookies